75/2015. (IV. 27.) számú határozat – Beszámoló a társulásokról, az önkormányzat szervezetekben való részvételéről, annak eredményeiről és további együttműködésekről

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

75/2015. (IV. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a polgármester kistérségről, egyéb társulásokról és együttműködésekről szóló beszámolóját megismerte és az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

a)      Az Ister-Granum Eurorégiós társulás esetében, amennyiben az idei évben érdemi előrelépésre, pályázat benyújtására nem kerül sor, akkor év végével megszünteti az önkormányzat tagságát.

b)      A Vasutas Települések Szövetsége esetében a kilépésről dönt.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. április 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző