74/2015. (IV. 27.) számú határozat – Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány beszámolója

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

74/2015. (IV. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány elnöke 2014. évi beszámolóját, illetve 2015. évre vonatkozó terveit megismerte és elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. április 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző