76/2015. (IV. 27.) számú határozat – Közlekedési rend áttekintése, szükség szerint módosításáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

76/2015. (IV. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a forgalmi renddel kapcsolatos beszámolót elfogadja.

 

Az egyedi esetekben az alábbi döntést hozza:

o   Rákóczi út Fő tér – Magyar utca közötti szakasza: Közlekedéstervező állásfoglalásának és javaslatának beszerzését rendeli el, a döntést pedig annak ismeretében hozza meg.

o   Elsővölgy utca: Közlekedéstervező állásfoglalásának és javaslatának beszerzését rendeli el, a döntést pedig annak ismeretében hozza meg.

o   Váci út Panoráma parkoló utáni, északi szakasza: A parkolás tiltását és annak fizikai megvalósítását kéri a közút kezelőjétől. Pályázat esetén a jövőben parkolóhely fejlesztést kíván megvalósítani.

o   Alsómezői kerékpárút: Egyéb veszélyt jelző és kiegészítő tájékoztató tábla kihelyezéséről dönt, amely a vegyes használatra, mezőgazdasági gépek mozgására hívja fel a figyelmet, vadveszélyre figyelmeztető tábla kihelyezésével nem ért egyet.

o   Mainzi utca alsó harmada: Nem ért egyet forgalom elől elzárt terület felfestésével, viszont a strandidőszakban szükségesnek tartja a rendszeres közterület-felügyelői és rendőrségi ellenőrzést.

o   Egyebek: A parkolóhelyek kialakítása és különösen a Gesztenye-sori parkoló (CBA használat) esetében a P+R parkoló átadását követően vissza kíván térni.

 

Határidő: a kerékpárút táblázása esetén 2015. május 15. / a tervezői javaslat benyújtására 2015. június 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

K.m.f.

                         

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

A kivonat hiteléül:

2015. április 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző