75/2014. (IV. 28.) számú határozata – Az általános iskola intézményi átszervezésének véleményezése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
75/2014. (IV. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében biztosított jogával élve a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szobi Tankerületének igazgatója megkeresésére, az iskola igazgatója által szóban tett kiegészítés alapján
a)      az iskola rövidített nevével egyetért,
b)      az utazó gyógypedagógiai szolgálat intézménybe telepítésével azzal az észrevétellel ért egyet, hogy a felmerülő működési költségeknek a tankerületi feladatellátásra tekintettel részbeni biztosítását kéri,
c)      a felső tagozatban felzárkóztató csoport kialakításával egyetért.
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az állami intézményfenntartó központot értesítse.
                                                  
 
Határidő:2014. május 5.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző