75/2012. (V. 2.) számú határozata- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.       polgármester                                                     
 dr. Horváth Béla s.k.      jegyző