75/2011. (IV. 27.) számú határozata – Beszámoló a 2011. évi nyári rendezvények előkészítéséről

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

75/2011. (IV. 27.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület a Polgármester 2011. évi rendezvények előkészítéséről szóló beszámolóját az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadja, és engedélyezi a rendezvények alatti vásár területfoglalási díjait rendezvényszervezésre fordítani.
 

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 

                       

 

    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                  jegyző