74/2011. (IV. 27.) számú határozata – Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány beszámolója

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

74/2011. (IV. 27.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület a Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány 2010. évi beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.
 

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 

                      

 

    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                  jegyző