73/2011. (IV. 27.) számú határozata – 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

73/2011. (IV. 27.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület a kistérségi belső ellenőrzést ellátó Balogh és Társai Könyvvizsgáló Kft. önkormányzatnál 2010-ben elvégzett belső ellenőrzését összefoglaló 8/2010/Ö. számú éves ellenőrzési jelentését megismerte és elfogadja.
 
 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                        

 
 

                        

 

    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                  jegyző