73/2013. (IV. 29.) számú határozata-

A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző