74/2013. (IV. 29.) számú határozata – Családi Napközi létrehozásával kapcsolatos szervezeti döntés, intézményi Alapító Okirat módosítás

1. A Képviselő-testület a Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratának módosítását, ezáltal 2 csoport családi napközi létrehozását, és 2013. szeptember 1. napjától való működtetését jóváhagyja.

2. A működés időpontjától kezdve 4 fő (ebből egy részmunkaidős) gondozó alkalmazását engedélyezi, melynek bérköltségével – garantált bérminimummal számolva – az intézmény költségvetését megemeli.

3. Felkéri az intézményvezetőt a szükséges szakmai dokumentumok elkészítésére, és a családi napközi működési engedélyének megkérésére.

4. Felkéri a jegyzőt az intézmény vonatkozásában a költségvetési rendelet módosítás elkészítésére, és a Képviselő-testület elé terjesztésére.

Határidő: 3. pont esetében 2013. május 31., 4. pont esetében 2013. augusztus 31.
Felelős: intézményvezető, jegyző

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2013. április 30.

Dr. Horváth Béla jegyző