72/2013. (IV. 29.) számú határozata -Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2. Családi Napközi létrehozásával kapcsolatos szervezeti döntés, intézményi Alapító Okirat módosítás
3. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi beszámolója, 2013. évi tervei
4. Gondozási Központ 2012. évi beszámolója, 2013. évi tervei
5. Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány beszámolója
6. Beszámoló a kistérségről, egyéb társulásokról és együttműködésekről
7. Beszámoló a 2013. évi nyári rendezvények előkészítéséről
8. 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés elfogadása
9. 2012. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
10. Településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet-tervezet tárgyalása
11. Polgárőrség támogatásáról döntés
12. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
13. Egyebek:
a) önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésekre kiírt felhívásra pályázat benyújtásáról döntés (sürgősségi),
b) Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrs parancsnoka kinevezéséhez vélemény megadása,
c) Jávorszky Ödön Kórház eszközbeszerzéséhez támogatásról döntés,
d) Piac házirend módosítási javaslat,
e) Motorcsónak Sportegyesület bérleti szerződés módosítási kérelmének tárgyalása (sürgősségi),
f) Képviselői kérdések.
14. Gondozási Központ méltányossági kérelmekről döntés (zárt ülés)
15. Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

A kivonat hiteléül:
2013. április 30.

Dr. Horváth Béla jegyző