73/2012. (IV. 20.) számú határozata – Árvízi védvonal építési kivitelezés közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatala

A Képviselő-testület a „Nagymaros árvízvédelmi vonalának kiépítése” tárgyban, megjelentáltalános egyszerű közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:
 
1.    a jelen közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja;
2.    az 1. rész vonatkozásában a Magyar Vízépítő Zrt. (1211 Budapest, Nagyduna sor 1-25.), és a COLAS – ALTERRA Zrt. (1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30.),
a 2. rész vonatkozásábana COLAS – ALTERRA Zrt. (1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30.), és a HÓD Kft. (2626 Nagymaros, Tégla u. 6.)ajánlatát
érvényesnek nyilvánítja;
3.    az 1. rész vonatkozásában a Magyar Vízépítő Zrtt (1211 Budapest, Nagyduna sor 1-25.),
a 2. rész vonatkozásában a HÓD Kft-t(2626 Nagymaros, Tégla u. 6.)
nyertes ajánlattevőként hirdeti ki.
 
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdés szerinti, NFÜ által elkészítendő, de a döntési határidőig be nem érkezett közbeszerzési szabályossági tanúsítványban leírtakat a döntést követően figyelembe veszi.
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésének megfelelően járjon el, a kihirdetésről a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon, egyúttal felhatalmazza a szerződés előírt időpontban történő aláírására.
 
Határidő: 2012. április 20. / 2012. május 2.
Felelős: polgármester, Városfejlesztési csoport
 
K.m.f.
                                         
Petrovics László s.k.       polgármester                                                     
 dr. Horváth Béla s.k.      jegyző
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. április 20.
 
Dr. Horváth Béla jegyző