72/2012. (IV. 20.) számú határozata –

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    „Nagymaros árvízvédelmi vonalának kiépítése” című projekt általános egyszerű közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntés meghozatala
 
 
 
K.m.f.
                                          
 
 
Petrovics László s.k.       polgármester                                                     
 dr. Horváth Béla s.k.      jegyző
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. április 20.
 
Dr. Horváth Béla jegyző