72/2011. (IV. 27.) számú határozata – A Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

72/2011. (IV. 27.) számú határozata

 
 

 

A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező, a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése során elkészült szabályzat-tervezet felhasználásával elkészült önkormányzati közbeszerzési szabályzatot az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
 
 
 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 

                      

 

    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                  jegyző