72/2014. (IV. 28.) számú határozata – A helyi termelői piac házirendje módosítására javaslat

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
72/2014. (IV. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a közterület-használat rendjéről szóló 3/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
a)      a piac férőhelyének számát 60 fő árusítóhelyben állapítja meg,
b)      4 egymást követő alkalommal való nem árusítás esetén írja elő az ismételt előzetes regisztrációt.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző