71/2014. (IV. 28.) számú határozata – Nagymarosi Kulturális Egyesület (Wildenrosen tánccsoport) támogatási kérelme

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
71/2014. (IV. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a Nagymarosi Kulturális Egyesület (Wildenrosen tánccsoport) 896 709 Ft elnyert MVH támogatást megelőlegező támogatás biztosítása iránti kérelmének a Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány általi megelőlegezése érdekében az Alapítvány számára garanciát (kézfizető kezesség) biztosít.
 
Ennek feltételeként az egyesület elnökének felelősségvállaló nyilatkozata kiadását kéri arra az esetre, ha a támogatás megvonására, kifizetésének elutasítására a nekik felróható esetben kerül sor.
 
 
Határidő: 2014. május 5.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                     
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző