71/2011. (IV. 27.) számú határozata – 2011. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

71/2011. (IV. 27.) számú határozata

 
 

 

A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a hivatalos honlapon való megjelenésről gondoskodjon.
 
 

 

Határidő:          2011. április 30.
Felelős:             polgármester
Végrehajtja:     Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 

                         

 

    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                  jegyző