6/2017. (I. 18.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2017. (I. 18.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén című pályázat benyújtása

 

2.    Járási startmunka mintaprogram kérelem benyújtásának támogatása

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. január 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző