7/2014. (I. 27.) számú határozata – 2014. évi intézményi (könyvtár) térítési díjak meghatározása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2014. (I. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az intézményvezető javaslatára a Városi Könyvtár és Művelődési Ház térítési és bérleti díjain nem kíván módosítani.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. január 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző