6/2014. (I. 27.) számú határozata – Döbrössy Mihályné beszámolója: Nagymarosi Krónika és Hősök Könyve

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2014. (I. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület Döbrössy Mihályné Nagymarosi Krónika és Hősök Könyvére vonatkozó beszámolóját elfogadja, újra megköszönve lelkiismeretes, alapos munkáját.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. január 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző