6/2012. (I. 30.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról hozott döntések áttekintése, megerősítése, vagy módosítása – Dézsma utca 1381 hrsz.

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló Dézsma utca 1381 hrsz ingatlanra elnyert pályázat megvalósítási szándékát elviekben megerősíti.

Felkéri a Polgármestert, hogy a csökkentett tartalommal történő megvalósítás lehetőségét a pályázat kiírójával tisztázza, és annak megfelelően terjesszen elő szükség esetén új döntési javaslatot a pályázat megvalósítására.

Határidő: 2012. február 29.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.             dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                 jegyző