71/2016. (IV. 25.) számú határozat – Juhász Istvánné Szálloda utcai ingatlan bérbevételére vonatkozó kérelméről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

71/2016. (IV. 25.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Juhász Istvánné Szálloda utcai ingatlan bérbevételére vonatkozó kérelmére azt a döntést hozza, hogy részére a Szálloda u. 4/b. alatti lakást bérbe adja a jelenlegi bérlővel fennálló bérleti szerződés rendkívüli felmondásának megtörténte és a lakás kiürítése esetén.

 

Az inflációkövető bérleti díjat 55 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

A bérleti szerződés megkötésekor a bérlő 2 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kaució megfizetésére köteles a bérlő. Köteles továbbá a bérleti és közüzemi díjak megfizetésére és a lakás elhagyására közjegyző előtt nyilatkozatot tenni.

 

A bérlő tartozást nem halmozhat fel, amennyiben egy hónappal elmarad a bérleti díj, vagy a közüzemi díjak megfizetésével, akkor azonnal fel kell mondani a bérleti szerződést.

 

Az előfeltételek teljesülése esetére felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: polgármester

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 26.

 

Dr. Horváth Béla jegyző