72/2016. (IV. 25.) számú határozat – Sport alapítvány létrehozásáról elvi döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

72/2016. (IV. 25.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület elvi egyetértését fejezi ki helyi sport célokra forrás szerzését biztosítható alapítvány létrehozásával.

 

A döntéshez soron következő ülésre kéri előterjeszteni a kuratóriumi tagok személyére, az alapítvány céljaira, alapító okirat tartalmára, a törzstőke mértékére vonatkozó javaslatot.

 

 

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 26.

 

Dr. Horváth Béla jegyző