70/2014. (IV. 28.) számú határozata – Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány beszámolója

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
70/2014. (IV. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány 2013. évi beszámolóját és 2014. évre vonatkozó terveit megismerte és elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző