70/2011. (IV. 27.) számú határozata – Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2010. évi beszámolója, 2011. évi tervei

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

70/2011. (IV. 27.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület a Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2010. évi beszámolóját és a 2011. évi terveit megismerte és elfogadja.
 
 
 
 

K.m.f.

 

                         

 

                        

 
 

    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                  jegyző