71/2010. (IV. 22.) számú határozata – Beszámoló a 2009. évi belső ellenőrzésről

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
71/2010. (IV. 22.) számú határozata

A Képviselő-testület a 2009. évi belső ellenőrzés elvégzéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
A határozatot végrehajtja: Gazdálkodási csoport

 

 

K.m.f.

 

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 23.
Jkv. vez.