72/2010. (IV. 26.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
72/2010. (IV. 26.) számú határozata

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
2. Szálloda és termál projekt folyamatáról tájékoztatás (szóbeli)
3. Nagymaros FC-vel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételük módjáról és az értük fizetendő térítési díjakról szóló 13/2004.(V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2010.(III.31.) rendelete módosítása
5. Hulladékgazdálkodás, külterületi konténerek felülvizsgálata
6. Civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása
7. Élelmezésvezető munkakör betöltésére pályázat kiírása
8. Mező utcai önkormányzati lakás értékesítése
9. Turizmusfejlesztés
10. Maros Kft. üzletrész értékesítéséhez hozzájárulás
11. Beszámoló a 2010. évi nyári rendezvények előkészítéséről
12. 2010. évi közbeszerzési tervről tájékoztatás
13. Törökmező fejlesztésére vonatkozó szándéknyilatkozat jóváhagyása
14. ÖNO személyi térítési díj méltányossági kérelem: Micsei János (zárt ülés)

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 27.