70/2010. (IV. 22.) számú határozata – Működésképtelen önkormányzatok támogatására pályázat benyújtásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
70/2010. (IV. 22.) számú határozata


A Képviselő-testület támogatja a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. számú melléklete 3. pontja alapján a támogatási igény benyújtását a működésképtelen ön-kormányzatok egyéb támogatása pályázatra.

Határidő: 2010. április 26.
Felelős: Jegyző
A határozatot végrehajtja: Gazdálkodási csoport

 

 

K.m.f.

 

 

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 23.
Jkv. vez.