69/2014. (IV. 28.) számú határozata – A 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
69/2014. (IV. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzati belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott Danubius Expert Audit Kft. által a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentést megismerte és az abban foglaltakat – az intézkedéseket megismerve – tudomásul veszi.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző