70/2013. (IV. 18.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

1. Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban (Egy mosoly a gyermekekért projekt) döntés

 

K.m.f.

 

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. április 18.