69/2013. (IV. 15.) számú határozata – Sportcsarnok (tornaterem) elhelyezési lehetőségeinek vizsgálata

A Képviselő-testület sportcsarnok, tornaterem építésére pályázat kiírása esetén a következő feltételekkel ért egyet pályázat benyújtásával:
1. A sportcsarnokot, vagy tornatermet elsősorban a felső iskola (Fehérhegy u. 2.) mellé, 20 x 40, vagy 15 x 30 méter méretben, a 2003-ban készült megvalósíthatósági tanulmány alkalmazásával, az önkormányzat tulajdonában álló Nap u. 13. szám alatti ingatlan felhasználásával kívánja megépíttetni.
2. Amennyiben a pályázati feltételek alapján az előző helyszínen az építés nem megvalósítható, akkor a Mainzi utca 19/a. (1456/2 hrsz.) alatti önkormányzati telken akár könnyűszerkezetes csarnok építését is szükségesnek tartja.

Felkéri a Polgármestert a város országgyűlési képviselőjével, és a Belügyminisztérium illetékesével előzetes tárgyalások lefolytatására, valamint a főépítészt a helyszínekre helyszínrajz vázlat elkészítésére.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. április 16.