69/2011. (IV. 27.) számú határozata – Gondozási Központ 2010. évi beszámolója, 2011. évi tervei

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

69/2011. (IV. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2010. évi beszámolóját és a 2011. évi terveit megismerte és elfogadja.

 

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                          

 

                        

 

 

    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.

       polgármester                                                  jegyző