69/2010. (IV. 22.) számú határozata – ÖNHIKI pályázat benyújtásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
69/2010. (IV. 22.) számú határozata


A) Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX törvény 45. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.
B) Nagymaros Város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. a) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 4 820 fő, vagy a feletti.

II. a) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) túl intézmény(eke)t tart fenn.

III. 1) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 500 fő feletti.

IV. Az önkormányzat
1. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben
1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – 2009. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.3. pontjában meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
a) megfelel.

2. a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben
2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – a költségvetési törvény 8. melléklet III. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában (a Kiegészítő szabályok 2.3. pontja figyelembevételével) meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
a) megfelel.

V. Az önkormányzat 21/2006. (XII. 19.) számú rendeletében helyi adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során realizál.

VI. a) Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

Határidő: 2010. április 26.
Felelős: polgármester, jegyző
A határozatot végrehajtja: Gazdálkodási csoport

 

Kmf.

 

 

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 23.
Jkv. vez.