Polgárváros királyi panorámával

69/2016. (IV. 25.) számú határozat – Fehérhegy u. 4. szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat megtétele

2016-05-03

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

69/2016. (IV. 25.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az elkészült értékbecslés szerinti 8 900 000 Ft forgalmi értéken ajánlatot tesz a tulajdonos részére a Nagymaros, Fehérhegy u. 4. szám alatti, az önkormányzat elővásárlási jogával érintett ingatlan megvételére.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a vételi ajánlatot a tulajdonos részére küldje meg.

 

 

Határidő: 2016. május 5.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 26.

 

Dr. Horváth Béla jegyző

Last modified: 2016-05-03

A hozzászólás jelenleg zárva.