68/2016. (IV. 25.) számú határozat – Attila szobor költségeihez való hozzájárulásról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

68/2016. (IV. 25.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Julianus Barát Alapítvány gyűjtéséből a Széchenyi sétányon a volt kikötő területén felállítandó Attila szobor költségeihez kért 1 millió Ft összegű támogatásról való döntését a következő információk és dokumentumok rendelkezésre állásáig elnapolja:

1.      A szobor felállításának valamennyi felmerülő költségét és a bevételeket pontosan tartalmazó költségvetés.

2.      Az esetlegesen hiányzó forrás pótlására vonatkozó tervek, valamint a támogatás folyósítása esetén a szoborállítás megtörténtére vonatkozó garanciák megjelölése.

3.      Az építési engedélyezési eljáráshoz szükséges, a szobor elhelyezését, tájolását pontosan megjelölő engedélyezési tervek benyújtása.

4.      A szobor zsűrizése során elkészült szakvélemény benyújtása, vagy a lektorálási eljárás megindításához szükséges dokumentumok csatolása.

5.      A terület kezelőjétől a szobor felállításához írásbeli hozzájárulás beszerzése.

 

 

Határidő: folyamatos, ill. 2016. június 30.

Felelős: alapítvány képviselője, illetve az 5. pont esetében a polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.      
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 26.

 

Dr. Horváth Béla jegyző