68/2014. (IV. 28.) számú határozata – Beszámoló a társulásokról, az önkormányzat szervezetekben való részvételéről, annak eredményeiről és további együttműködésekről

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
68/2014. (IV. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a polgármester társulásokról, az önkormányzat szervezetekben való részvételéről, annak eredményeiről és további együttműködésekről szóló beszámolóját elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző