68/2013. (IV. 15.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:

1. Sportcsarnok (tornaterem) elhelyezési lehetőségeinek vizsgálata

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. április 16.

Dr. Horváth Béla jegyző