68/2011. (IV. 27.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

68/2011. (IV. 27.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóját az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.
 

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 

                       

 

    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                  jegyző