68/2010. (IV. 22.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
68/2010. (IV. 22.) számú határozata


A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

1. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadásáról
szóló rendelet tervezet tárgyalása, elfogadása
2. ÖNHIKI pályázat benyújtása
3. Működésképtelen önkormányzatok támogatására pályázat benyújtása
4. Beszámoló a 2009. évi belső ellenőrzésről

 

 

K.m.f.

 

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 23.
Jkv. vez.