67/2014. (IV. 28.) számú határozata – Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2013. évi beszámolója, 2014. évi tervei

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
67/2014. (IV. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi vezetője 2013. évi beszámolóját és 2014. évre vonatkozó terveit megismerte és elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző