67/2011. (IV. 27.) számú határozata – Napirend elfogadása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
67/2011. (IV. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:
 
1.   Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.   Gondozási Központ 2010. évi beszámolója, 2011. évi tervei
3.   Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2010. évi beszámolója, 2011. évi 
      tervei
4.   2011. évi közbeszerzési terv és a közbeszerzési szabályzat jóváhagyása
5.   2010. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
6.   2010. évi zárszámadási rendelet elfogadása
7.   Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány beszámolója
8.   Beszámoló a 2011. évi nyári rendezvények előkészítéséről
9.   Beszámoló a kistérségről, egyéb társulásokról és együttműködésekről
10. Parkolási rendelet tervezetének tárgyalása
11. A házasságkötések, családi események szolgáltatási díjairól szóló rendelet- tervezet tárgyalása
12. A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyása
13. Szálloda u. 4. szám alatti lakás bérbevételére vonatkozó kérelemről döntés
14. Sürgősségi indítványok
       – ÖNHIKI támogatásra pályázat benyújtása
       – Kajak-kenu utánpótlás feladatok megbízási díj előirányzatának átcsoportosítása egyesületi támogatásra
15. A Polgármesteri Hivatalban esedékes előrehozott nyugdíjazás következtében megüresedett álláshely betöltése.
16. Helyi lakásfenntartási kérelem elbírálása (zárt ülés)
17. Gondozási Központ térítési díj mérséklési és méltányossági kérelmek elbírálása (zárt ülés)
 
 
K.m.f.
                                          
    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző