66/2014. (IV. 28.) számú határozata – Gondozási Központ 2013. évi beszámolója, 2014. évi tervei

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
66/2014. (IV. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gondozási Központ vezetője 2013. évi beszámolóját és 2014. évre vonatkozó teveit megismerte és elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző