66/2011. (IV. 6.) számú határozata – 59/2011. (III. 28.) számú határozat módosítása (őstermelői árusítással egybekötött rendezvények Nagymaroson)

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
66/2011. (IV. 6.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület 59/2011. (III. 28.) számú határozatát módosítva a Kerek Egylet részére őstermelői és kézműves árusítással egybekötött rendezvény céljára a közterületek használatáról szóló 20/2004 (IX. 13.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése értelmében ingyenesen használatba adja a Fő tér (1842/2 hrsz.) Váci út alatti alsó harmada középső részének kb. 300 m2-es közterületét, 2011. április 30. – 2011. október 30. közötti időszakra.
A rendezvényt heti egy alkalommal, szombati napokon 7-13 óráig lehetséges megtartani.
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ehhez szükséges megállapodás aláírására.
 
 
Határidő:         2011. április 15.
Felelős:           polgármester
Végrehajtja:   Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
K.m.f.
                                     
 
            
             
 
             
 
    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző  
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 04. 07.