66/2016. (IV. 25.) számú határozat – Beszámoló a 2016. évi nyári rendezvények előkészítéséről

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

66/2016. (IV. 25.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 2016. évi nyári rendezvények előkészítéséről szóló beszámolót elfogadja, és engedélyezi a rendezvények alatti vásár területfoglalási díjait rendezvényszervezés céljára fordítani.

 

 

K.m.f.

        

                

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 26.

 

Dr. Horváth Béla jegyző