65/2016. (IV. 25.) számú határozat – Beszámoló a társulásokról, az önkormányzat szervezetekben való részvételéről, annak eredményeiről és további együttműködésekről

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

65/2016. (IV. 25.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a társulásokról, az önkormányzat szervezetekben való részvételéről, annak eredményeiről és további együttműködésekről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 26.

 

Dr. Horváth Béla jegyző