67/2016. (IV. 25.) számú határozat – Rendezvényeken közreműködő civil szervezetek támogatása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

67/2016. (IV. 25.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzati rendezvényeken közreműködő, illetve saját programokat szervező alábbi civil szervezetek részére a következő összegű támogatást állapít meg és elrendeli annak ütemezett, a szervezetekkel egyeztetett időpontban történő kifizetését:

 

Szervezet neve

Támogatási összeg (Ft)

Nagymarosi Nőikar

50 000

Nagymarosi Férfikórus

50 000

Dunakanyar Fúvósegyüttes

300 000

Misztrál Alapítvány

500 000

Die Blumen Táncegyüttes

 (20 éves)

150 000

Nagymarosi Sport Egyesület

200 000

Táltos Lovastanya

200 000

950. sz. Szent Gellért Püspök Cserkészcsapat

200 000

Kajakpóló szakosztály

200 000

Csípős Fesztivál

250 000

Nagymarosi Kulturális Egyesület

150 000

Cédrus Művelődési és Sport Egyesület

50 000

Nagymarosi Polgárőr Egyesület

300 000

Mindösszesen

2 600 000 Ft

 

K.m.f.

        

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

A kivonat hiteléül:

2016. április 26.

 

Dr. Horváth Béla jegyző