66/2015. (IV. 13.) számú határozat – „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása” című felhívásra pályázat benyújtásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

66/2015. (IV. 13.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymaros, Vasút utca 6. szám alatti Gondozási Központ felújítására és bővítésre vonatkozóan a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –kihirdetett pályázatra támogatási igény benyújtását rendeli el.

 

A pályázati cél: 1.a): a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények olyan fejlesztése, felújítása, amelynek célja a határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítása.

A kért támogatás összege:        20 000 000 Ft (a bekerülés 95%-a)

A vállalt önrész mértéke:          1 100 000 Ft

A pályázat tartalma: a határozatlan működési engedély megszerzése érdekében a felső szintek akadálymentesítése, lift beépítésével, illetve az ehhez szükséges átalakítások elvégzésével.

 

 

Határidő: 2015. április 15.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

 

 

K.m.f.

                         

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                       

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

A kivonat hiteléül:

2015. április 14.

 

Dr. Horváth Béla jegyző