65/2015. (IV. 13.) számú határozat – Rendkívüli szociális támogatás igényléséről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

65/2015. (IV. 13.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület pályázat benyújtását rendeli el a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázati kiírása 1.c) pontja alapján, a 2015. március 1. utáni települési támogatások fedezetének biztosítása érdekében, rendkívüli szociális támogatás megállapítása iránt.

Az igénybejelentést a 2015. szeptember 30-ig tartó időszak települési támogatásai kifizetéseihez 3 500 e Ft összegben kell benyújtani.

 

Felkéri a polgármestert a támogatási kérelem határidőben történő benyújtására.

 

 

Felelős: polgármester

Végrehajtja: gazdasági vezető, hatósági csoport

 

K.m.f.

                          

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. április 14.

 

Dr. Horváth Béla jegyző