67/2015. (IV. 13.) számú határozat – A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalással kapcsolatos döntéshozatal

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

67/2015. (IV. 13.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület támogatás finanszírozási hitel felvételéhez való kézfizető kezességvállalás iránti megkeresésében a döntést következő ülésére, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság áprilisi rendes ülését követő rendkívüli ülésére napolja.

 

A döntéshez kéri beszerezni Verőce Önkormányzata várható döntéséről a tájékoztatást, valamint a támogatással érintett projekt szabályszerű  megvalósítására vonatkozó garanciákat.

 

 

Határidő: 2015. április 23.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. április 14.

 

Dr. Horváth Béla jegyző