65/2014. (IV. 28.) számú határozata – Beszámoló a 2014. évi nyári rendezvények előkészítéséről

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
65/2014. (IV. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a polgármester 2014. évi rendezvények előkészítéséről szóló beszámolóját elfogadja és engedélyezi a rendezvények alatti vásár területfoglalási díjait rendezvényszervezésre fordítani.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző